Otizm Spektrum Bozukluğu

Otizm spektrum bozukluğu, doğuştan gelen ve belirtileri yaşamın ilk üç yılında kendini göstere bir gelişimsel yetersizlik ve nörolojik bozukluktur.
Bu durum, bireyin gördüklerini, duyduklarını ve duyumsadıklarını doğru algılamaktan alıkoyar; sosyal ve iletişim becerilerinin oluşmasını etkileyen sosyal ilişkilerde, iletişimde ve davranışlarda ciddi sorunlar meydana getirir.

Özellikleri

 • Dil gelişiminde ciddi gecikmeler.
 • Sosyal ilişkileri anlamakta ciddi gecikmeler: Otistik çocuk genellikle göz göz gelmekten ve çevresindeki dünyaya kapalıdır.
 • Bu durum çocuğu yaşıtlarıyla iş birliği gerektiren oyunlardan alıkoyar; arkadaşlıklar kurmakta güçlükler ve diğer insanların duygularını anlamakta zoruluklar meydana getirir.
 • Duyusal tepkilere kapalılık: Otistik çocuk çoğu zaman duymaz gibi davranır ve sözcüklere ve diğer seslere duyarsız davranır.
 • Bazı durumlarda ise, aynı çocuk elektrik süpürgesi ve köpek havlaması gibi sıradan seslere aşırı tepki verir.
 • Çocuk, acıya, soğuk ve sıcağa hiçbir tepki göstermez veya tam tersine aşırı bir tepki gösterir.
 • Zihinsel işlevsellikte dengesizlik: Otistik birey resimde, müzikte, matematiksel hesaplamalarda ve önemli önemsiz olayları anımsama gibi konularda çok becerikli olabilir.

Sınıflandırma

 • Otizm
 • Asperger Sendromu
 • Çocukluk Otizmi
 • Rett Sendromu
 • Atipik Otizm

Tanılama Süreci

Ülkemizde otizm tanısı koyabilecek kişiler, çocuk ruh hastalıkları uzmanları ve çocuk nörologlarıdır.
Uzmanlar ayrıntılı değerlendirme yaparak, çocuğunuzda otizm olup olmadığını, otizmin derecesini, zeka ve gelişim düzeylerini tespit ederler.