Özel Öğrenme Güçlüğü Nedir?

Özel öğrenme güçlüğü sözlü ya da yazılı dili anlama veya kullanmayla ilgili olarak bir ya da daha fazla temel psikolojik süreçte ortaya
çıkan, dinleme, düşünme, konuşma, okuma, yazma, heceleme ya da matematiksel hesaplamaları yapmada yetersiz beceriler olarak kendini gösteren ve algısal yetersizlikler,
beyin zedelenmesi, minimal beyin disfonksiyonu, disleksi ve gelişimsel afazi (konuşamama) gibi durumları da içeren bir güçlüktür.

Özellikleri

 • Konuşmada gecikme görülebilir.
 • Birbirine yakın heceli kelimelerde sesler karıştırılır. (“Su” yerine “bu” gibi)
 • Alfabedeki harf ve seslerin öğrenilmesinde zorluk yaşanır.
 • Okuma geç ve zor öğrenilir.
 • Yavaş ve hatalı okunur.
 • Yazı bozuklukları çok sık görülür.
 • Matematikte güçlük çekilir.
 • d ile b, p ile b harflerini karıştırılır.
 • Sayfa yanlış ve düzensiz kullanılır, çizgilerarasında yazmada zorluk yaşanır.
 • Bazı kelimeler yanlış hecelenir, hece atlanır, heceler tersten okunur - yazılır.
 • Sesli okuma sırasında vurgulamalar inişli -çıkışlı olur ve noktalama işaretleri görülmez.

Sınıflandırma

 • Disleksi, ciddi okuma güçlüğü olarak açıklanmaktadır ve disleksi olan çocuklar okuma becerilerini edinmekte ve/veya geliştirmekte zorlanmaktadır.
 • Disgrafi olan çocuklar yazma becerilerini edinmekte ve/veya yazılı ifade becerilerini geliştirmekte zorlanmaktadır.
 • Diskalkuli ciddi matematik güçlüğü olarak açıklanmaktadır ve diskalkuli olan çocuklar temel matematik becerilerini edinmekte ve/veya matematik işlemlerini
  gerçekleştirmekte zorlanmaktadır.

Tanılama

Özel öğrenme güçlüğü tıbbi bir tanıdır ve Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında uzman doktorlar tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda
sağlık kurulları tarafından verilmektedir.