Zihinsel Yetersizlik Nedir?

Zihinsel yetersizlik, kişinin zihinsel becerilerinin yaş ortalamasının altında olması, buna bağlı olarak standart eğitim sisteminin beklentilerini karşılama konusunda sıkıntı yaşanması durumudur.
Benzer Şekilde Gelişimsel dönemde görülen yetersizliğe ilaveten genel zeka fonksiyonları açısından normalin altında olma durumudur.
Zihinsel yetersizlik çocukluk döneminde başlayan işlevlerdeki belirli bir durumu tanımlamaktadır.

Özellikleri

Zihinsel işlevler ile kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerindeki eksiklikleri nedeniyle öz bakım becerilerinin öğretimi de dahil olmak üzere yaşam boyu süren, yaşamın her alanında tutarlı ve yoğun özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan bireydir.
Zihinsel engelli olduğu tespit edilen kişiler, dikkat, algı, hafıza, akıl yürütme, muhakeme ve problem çözme becerilerinde kronolojik yaşına paralel performans sergilemekte zorlanırlar. Yapılan özel eğitim ve psiko-sosyal çalışmalar ile kendi performanslarının en iyisini sergilemeleri mümkündür.

Tanılama

  • Ağır Düzeyde Zihinsel Yetersizlik Ülkemizde yetersizliği olan çocuklar tıbbi, psiko-sosyal ve egitsel açılardan değerlendirilmektedir. Hastanelerde hekimler ve çocuk gelişimciler, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) ise psikolojik danışmanlar ve özel eğitim öğretmenleri tarafından çeşitli test ve ölçekler kullanılarak tanılama süreci çok disiplinli bir şekilde gerçekleştirilmektedir.
  • Zihinsel yetersizliği olan bireyleri tanılamanın en önemli adımı aile ile yapılan görüşmelerdir.
  • Çocuğun ailesinden öyküsü alınmalı bu öyküye göre çeşitli gelişimsel ya da zeka testleri uygulanmalı sonuçlar normlarla karşılaştırılmalıdır.
  • Zeka puanını belirlemek için ülkemizde; WISC-R ya da WISC-IV Zeka Ölçeği, ASİS ve Standford-Binet testleri kullanılmaktadır.